بیانیه ها

روز جهانی حقوق بشر

 nafarmani

حقوق بشر می‌باید مبنا و اساس قوانین هر کشور و حکومتی قرار گیرد. شان و مقام انسان‌ها نباید به هیچ وجه خدشه ‏دار شود. انسان‌ها آزاد زاده می‌شوند و بدون هرگونه تمایزی دارای حق وحقوقی یکسانند. ‏
تمام ملت‌های جهان در قرن بیست و یکم، دارای شایستگی احراز حاکمیت مردمی و حقوق انسانی برابر می‌باشند و ‏نهادهای بین المللی این واقعیت را تایید می‌کنند. سازمان ملل متحد با حمایت کامل از منشور جهانی حقوق بشر می‌باید ‏با محکوم کردن و تنبیه حکومت‌هایی که به طورعلنی حقوق بشر را نقض می‌کنند آنها را موظف به بکاربردن این منشور ‏بنمایند.‏
پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، بهنگام تدوین منشور سازمان ملل ‌متحد، نمایندگان آزادیخواه کشورهای ‏جهان، آزادی‌های اجتماعی، سیاسی و حقوق بشر را هم مورد توجه قرار دادند.  در این زمینه کارگروهی از پژوهشگران ‏در ژانویه‌ سال ۱۹۴۷ میلادی پس از بررسی قوانین اساسی کشورهای عضو و بحث و گفتگوهای بسیار لایحه‌ای در ‏زمینه حقوق بشر به مجمع عمومی ملل ‌متحد فرستادند. آن لایحه در دهم دسامبر ۱۹۴۸ میلادی (۱۹ آذر ۱۳۲۷) ‏بتصویب رسید. سازمان ملل متحد این حقوق را برای همه‌ی ملت‌ها قابل اجرا اعلام کرد و این روز، روز جهانی حقوق ‏بشر نامگذاری شد. ‏
اعلامیه جهانی حقوق بشر در برگیرنده ۳۰ بیانیه که، حاوی دیدگاه‌های اساسی در مورد تساوی حقوق انسانی بدون ‏هرگونه تمایزی، مانند نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باورهای سیاسی یا عقیدتی، زادگاه، ملیت و صفات دیگری ‏است. در سال ۱۹۷۶ هنگامی که منشور بین‌المللی حقوق بشر توسط تعداد کافی از ملت‌ها مورد تأیید قرار گرفت، ‏خودبخود به حقوق بین‌الملل تبدیل شد. بسیاری از پژوهشگران مفاد این اعلامیه پذیرفته شده را به صورت گسترده از ‏نظر حقوق بین‌المللی معتبر دانسته و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌گیرند.‏
در واقع کشورهای امضا کننده این اعلامیه، خود را موظف به اجرای آن نموده و برای بهتر زیستن شهروندانشان ‏قوانین اساسی کشورشان را با این اعلامیه منطبق کرده و به آنها عمل می‌کنند.‏
برخی کشورهای جهان حقوق بشر شهروندان خود را محدود کرده و نقض می‌کنند. گرچه بسیاری از آن کشورها امضا ‏کننده این اعلامیه‌اند، با این حال توجهـی به آن ندارند. بویژه جمهوری اسلامی که همه مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ‏را بارها تائید کرده است، با وقاحت آنرا قویا نقض می‌کند.‏
رژیم آخوندی اشغالگر ایران، حکومتی خودکامه و مستبدی است که خمینی فتنه‌گر آنرا با نیروی پاسداران و ‏بسیجی‌های گوش بفرمان وخشونت گرا بر مردم ایران تحمیل کرد. ‏
آنگاه آخوند بی بصیرت و جنایتکار بعنوان ولی فقیهِ مالک کشور ایران و قیم تمام ایرانیان، فرمان‌های مردم ستیز را بمورد ‏اجرا گذارد، هرگونه اعتراض یا انتقادی را در گلوی مردم خفه کرد. ‏
این رژیم در خلال 42 سال قدمت ننگین خود، به شدت به نقض حقوق بشر شهروندان پرداخته و از زندان، شکنجه و ‏اعدام برای ایجاد وحشت در میان آنان استفاده می‌کند. در رژیم ملایان، فعالان حقوق بشر به طور منظم و ‏سیستماتیک مورد آزار و اذیت، دستگیری و ارعاب قرار می‌گیرند. دستگیری‌های خودسرانه روزنامه‌نگاران، وبلاگ ‏نویسان، هنرمندان منتقد، دانشجویان و پیروان مذاهب دیگر، و همچنین در زندان‌ها شکنجه و تجاوز به آنها کاری ‏عادی است. ‏
این رژیم ملایی فاسد، با نقض آزادی‌های اجتماعی و فردی، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، آزادی ابراز اندیشه و حق ‏تشکیل اجتماعات، آزادی مذهب و عقیده را ممنوع و مسدود کرده است. قوانین حقوقی حکومت اسلامی وشریعت که ‏بنیاد این رژیم واپسگرا است، برابری حقوق زنان با مردان را نمی‌پذیرد. در قوانین حکومت اسلامی نه تنها حقوقی برای ‏زنان مستقل منظور و ارائه نشده، بلکه برعکس: یک زن در طول عمر خود باید گوش بفرمان سرپرست یا ولی خود ‏باشد واز اوبرای هر کاری پروانه بگیرد. سرپرست یا ولی هر زنی پدر یا برادر و پس از ازدواج همسرش می‌باشد.‏
رهبر ملاها، علی خامنه‌ای دیکتاتور نظام، همه رشته‌ها را در دست خود دارد، هرچه او بگوید قانون و او خود سر ‏منشاء فساد و نقض حقوق شهروندی ایرانیان است. ‏
این رژیم پست و شرور با ترور و گروگان‌‌گیری به ‌قدرت رسیده و با همین روش در قدرت باقی مانده است. بجز حفظ ‏خود برای هیچ چیزی ارزش قایل نیست و برای ماندگاری به هرگونه جنایت و خیانتی دست میزند.‏
 
نافرمانیهای مدنی ایرانیان (جنبش توسعه و مدنیت)

 

 

Related Articles

باورمندی ما

حفظ تمامیت ارضی ایران و یگانگی ملی ایرانیان؛ خطوطی هستند که از آنها عبور نخواهیم کرد.

 

 

تماس

 

 

 

 

کمک به جنبش درون مرز

Donate
 

photo 2023 01 18 12 43 54