پاسخ به پرسش ها

مجموعه سوالات عمومی

چنانچه سوال شما در مجموعه سوالات زیر قرار نداشت ، سوال خود را برای ما ارسال تا در اسرع وقت پاسخ آنرا بدهیم. 

ارسال پرسش

 

 

شرایط پیوستن به ستاد نافرمانی های مدنی چیست

با  پذیرش پنج اصل زیر به کلیه سازمانها، احزاب، نهادها و جمعیت های سیاسی خوش آمد گفته و با افتخار در کنار آنان قرار میگیریم .

۱- باورمند در نفی کامل نظام جمهوری اسلامی در مفهوم واقعی کلمه و هدفمند در برکناری آن.
۲- باورمند به یکپارچگی ملی و هدفمند در حفظ تمامیت ارضی، منابع، منافع و ثروتهای ایران.
۳- باورمند به جدایی کامل دین از تمامی لایه های حکومتی و دولتی و امور مملکت داری.
۴- باورمند و هدفمند برای برگزاری انتخابات و تعیین ساختار حکومتی بر اساس اصول و مبانی دمکراتیک و پارلمانی توسط رأی مستقیم مردم، پس از گذار از جمهوری اسلامی و دادن زمان کافی برای آشنایی مردم با این ساختارها.
۵- باورمند و هدفمند در جلوگیری از هرنوع خشونت و کینه توزی و انتقامجویی و ایجاد نوعی امنیت ملی در راستای بازگشت نیروهای نظامی، شبه نظامی و انتظامی به آغوش ملت مگر آنانی که متهم به کشتار ,  و جنایت باشند که پس از دستگیری، در دادگاه قانونی به جنایات آنان رسیدگی خواهد شد.

باورمندی ما

حفظ تمامیت ارضی ایران و یگانگی ملی ایرانیان؛ خطوطی هستند که از آنها عبور نخواهیم کرد.

 

 

تماس

 

 

 

 

کمک به جنبش درون مرز

Donate
 

photo 2023 01 18 12 43 54