کادر مرکزی جنبش

نوراله قبیتی زاده

Nessar Hessami

Noorollah Ghobitizadeh 

telegram yt insta

 

شهرام صمدی

Simin Bahrainipur

Shahram Samadi

insta

نسار حسامی

Nessar Hessami

Nessar Hessami

insta

 

مرتضی قناعتی

Simin Bahrainipur

Morteza Ghanaati

بهروز فرشادفر

Simin Bahrainipur

Behrouz Farshadfar

insta fb insta tw email

 

حسین رحیمی

Simin Bahrainipur

Hossein Rahimi

yt insta

سیمین بحرینی پور

Simin Bahrainipur

Simin Bahrainipur

fb insta tw

 

مدیران

 

 

-

Simin Bahrainipur

-
-

یونس قاضی جهانی

Simin Bahrainipur

Younes Hajnezhad Ghazijahani
(فضای مجازی (تلگرام/ اینستاگرام 

پریچهر طیبی

Parichehr Tayebi

VParichehr Tayebi
مدیر فرهنگی و هنری

 

مینا

Simin Bahrainipur

Mina
(فضای مجازی (تلگرام

مسعود بابادی

Simin Bahrainipur

Masoud Babadi
مدیر فضای مجازی

وحید چناری

Simin Bahrainipur

Vahid Chenari
(وحید چناری (تبلیغات

سیاوش مرادی

Simin Bahrainipur

Siavash Moradi
(فضای مجازی (تلگرام

حمیده اجدادی

Simin Bahrainipur

Hamıdeh Ajdadı
حمیده اجدادی (تبلیغات)

مسعود خاصیانی

Simin Bahrainipur

 Masoud Khasiyani
فضای مجازی اینستاگرام

آذرمیدخت

Simin Bahrainipur

Azarmidokht
(فضای مجازی (اینستاگرام

فیدوس اسماعیلپور

Simin Bahrainipur

 Feidous Esmaeilpour
روابط عمومی و تبلیغات

احمد یوسفی

Simin Bahrainipur

 Ahmad Yousefi
حقوق بشر

 

باورمندی ما

حفظ تمامیت ارضی ایران و یگانگی ملی ایرانیان؛ خطوطی هستند که از آنها عبور نخواهیم کرد.

 

 

تماس

 

 

 

 

کمک به جنبش درون مرز

Donate
 

photo 2023 01 18 12 43 54