بیانیه ها

بیانیه حمایت از اعتصابات

 nafarmani

بیانیه حمایت از اعتصابات
 
بیانیه هما در حمایت از اعتصابات گسترده در ایران 
 
📌هم‌میهن گرامی، 
در این روزها که کارگران زحمت کش میهن برای اعتراض به حقوق پایمال شده خود دست به اعتصاب زده‌اند، نیاز به حمایت، همدلی و پشتیبانی از آنان بیش از پیش در جامعه احساس می‌گردد.  
در مدت نزدیک به ۴۲ سال گذشته که جمهوری اسلامی کشور را اشغال و ایرانیان را در زندانی به بزرگی ایران گرفتار کرده است، بی تدبیری، بی کفایتی، دزدی و رانت خواری شخص اول نظام و مسئولان امور باعث سلب آرامش، امنیت و آسایش از  ملت شده و اقتصاد ملی را به ورطه نابودی کشانیده است. 
اعتراضات ملت به عملکرد رژیم و دادخواهی آنها، با اختناق و سرکوب وحشیانه مزدوران رژیم مواجه شده است. بیدادگری‌های رژیم و ماجراجویی‌های خطرناک آن در منطقه، چاره‌ای جز اعتصابات سراسری برای کارگران و زحمت کشان ایران، در راستای نجات میهن از ورطه سقوط، باقی نگذاشته است و این حرکت هماهنگ می‌تواند آخرین ضربه مهلک بر پیکره منحوس رژیم مافیایی اسلامی و ارمغان آور آزادی برای کل میهن باشد. 
نافرمانیهای مدنی ایرانیان ضمن حمایت از اعتصابات گسترده مردم ستمدیده ایران، سایر گروه‌ها و اصناف جامعه را نیز به مشارکت در این کنش اعتراضی دعوت کرده و خواهان برکناری جمهوری اسلامی، در کلیت و تمامیت آن، و جایگزینی آن با یک حکومت غیر دینی، مردم سالار و ملی می‌باشد. 
پاینده ایران 
زنده باد ملت دلیر ایران 
نافرمانیهای مدنی ایرانیان (جنبش توسعه ومدنیت ایران)
پنجشنبه شانزدهم امرداد ۱۳۹۹ برابر با ششم اوت ۲۰۲۰ 

 

Related Articles

باورمندی ما

حفظ تمامیت ارضی ایران و یگانگی ملی ایرانیان؛ خطوطی هستند که از آنها عبور نخواهیم کرد.

 

 

تماس

 

 

 

 

کمک به جنبش درون مرز

Donate
 

photo 2023 01 18 12 43 54