بیانیه ها

بیانیه پیمان نوین

 nafarmani

بیانیه پیمان نوین
 

بیانیه اعلام موجودیت و تحریم انتخابات رژیم جمهوری اسلامی

شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ برابر با ۰۹ ژانویه ۲۰۲۱
 
هم‌‌میهن گرامی،
ما کنشگران سیاسی برونمرز، باور داریم گزینه‌ای که امروز می‌تواند به رهایی ایرانیان و به گونه‌ای فراگیر و نمادین، فراروی جنبش آزادیخواهانه ملت ایران قرار گیرد و آن را تا سرمنزل مقصود همراهی نماید،‌ «پیمان نوین» است که شامل پاسخ به پرسش‌های بسیاری می‌باشد. به باور ما پیمان نوین فراخوانی بنیادین در راستای ایجاد همگرایی، هماهنگی و همبستگی همه آزادگان مخالف رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی، پیرامون «محتوای نظام» می‌باشد؛ بدیهی است شکل یا به بیان دیگر ساختار سیاسی و اداری نظام،‌ در فردای آزاد ایران از سوی ایرانیان برگزیده خواهد شد.
 
حکومتگران سرکوبگر رژیم ولایی و مافیایی اسلامی در ایران مانند ۴۲ سال گذشته، سودای اجرای خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی دیگری را در سال ۱۴۰۰ در سر می‌پرورانند. این درست در زمانی روی می‌دهد که افزون بر زیر پا گذاشتن موازین حقوق بشری و مدنی، سرکوب آزادیخواهان‌ و دادخواهان با دستگیری‌های گسترده تشدید گشته و احکام بی‌رحمانه زندان و اعدام به سرعت در سراسر ایران به اجرا در می‌آید. از این رو هرگونه شرکت در انتخاباتی که هیچگونه شرایط قانونمندانه‌ای همچون آزادی احزاب، رسانه‌های گروهی، اصناف، اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های ملی و فرهنگی وجود نداشته باشد، سازشکاری و مماشات با سرکوبگران و بیدادگران جمهوری اسلامی اشغالگران ایران به شمار می‌آید و آشکارا می‌باید آن را محکوم و تحریم کرد.
 
ما هواداران پیمان نوین از دست اندرکاران و مبلغین شرکت در نمایشِ بندگی‌آور ولاییِ انسان‌ستیزی به نام «انتخابات» می‌پرسیم که آیا در این میان یک دگرگونی در شیوه برگزاری آن به گونه دموکراتیک رخ داده است که ملت ایران از آن آگاهی ندارد و یا اینکه میان آنان و گردانندگانش در پس پرده بده بستان‌هایی انجام گرفته است که تنها از ما بهتران از آن باخبر هستند؟
 
ما هواداران پیمان نوین، در راستای دعوت به نافرمانی‌های مدنی خشونت‌پرهیز با حق دفاع مشروع از خود، پیشنهاد شده در این پیمان، برگزاری هرگونه انتخاباتی را در چهارچوب جمهوری اسلامی، عوام‌فریبی دانسته و این رژیم را فاقد هرگونه مشروعیت سیاسی و اقتصادی می‌دانیم. ما همچنین هرگونه شرکت و همکاری در اجرای این نقشه پلید را به شدت محکوم می‌کنیم. افزون بر آن از یکایک هم‌میهنان خود در گوشه و کنار ایران و جهان درخواست می‌کنیم،‌ برای پایان بخشیدن به سلطه و استبداد دینی حاکم بر ایران و بازپس گرفتن کشور، با یکدیگر هم‌پیمان شده و در گام نخست، انتخابات فرمایشی ۱۴۰۰ را تحریم کنند.
 
رفتارهای سران فرقه تبهکار نشانگر بی‌لیاقتی و ناتوانی آنان در اداره کشور بوده و ادامه این وضعیت هر روز گام دیگری به سوی تباهی ایران و ایرانیان خواهد بود. در این میان انتشار ویروس کرونای چینی توسط رژیم ولایی، که هیچ راه حل اساسی برای مهار اپیدمی بیماری کووید ۱۹ در ایران ندارد و هر روز هزاران ایرانی بی‌گناه به کام مرگ فرو می‌روند، بهترین نشانه تبهکاری‌های این رژیم بی‌خرد و اشغالگر ایران می‌باشد.
 
از این رو ما هواداران پیمان نوین در این راستا دست همکاری و دوستی به سوی تمام نیروهای سیاسی دمکراسی خواه، فارغ از گذشته و گرایش‌های سیاسی‌شان دراز می‌کنیم. ما درخواست می‌کنیم با کنار گذاشتن اختلافات، روی یک هدف متمرکز شویم: نجات و آزادی ایران. ‏
 
هواداران پیمان نوین
و سازمانهای هم پیمان

Related Articles

باورمندی ما

حفظ تمامیت ارضی ایران و یگانگی ملی ایرانیان؛ خطوطی هستند که از آنها عبور نخواهیم کرد.

 

 

تماس

 

 

 

 

کمک به جنبش درون مرز

Donate
 

photo 2023 01 18 12 43 54