بیانیه ها

بیانیه من وکالت میدهم

photo 2023 01 31 22 53 17

بنام ایران و بنام پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان                                                                     

ملت بزرگ ایران پس از چهار دهه و بیراهه رفتن خیزشهای بسیار، در آبان نود و هشت، جوانان میهن با آگاهی نام خاندان ایرانساز و شاهزاده رضا پهلوی را در خیابانها فریاد زدند. هم زمان ستاد نافرمانیهای مدنی ایرانیان (جنبش توسعه و مدنیت ایران) که متشکل از بیش از پنجاه گروه میباشد، طی بیانیه ای به خواست مبارزان بیشماری در این ستاد اعلام نمود که: تمام قد در کنار مبارزان و فرزندان راستین میهن ایستاده و شهریار میهن #شاهزاده_رضا_پهلوی را به حق تنها آلترناتیو و رهبر این رستاخیز میداند. نخستین ویدیو از درونمرز از سوی همرزم مبارزمان، زندانی فعلی آموزگار حجت اله رافعی را نیز به اشتراک گذاردیم که گفتند  #وکیل_من_شاهزاده_رضا_پهلوی است      

                                                                                             امروز نیز بار دیگر اعلام میداریم: شاهزاده رضا پهلوی را نماد یکپارچگی ملی برای تحکیم همبستگی اپوزیسیون و  پرچمدار مبارزات برای فروپاشی جمهوری اسلامی، استقرار حاکمیت مردم و تحقق دمکراسی و سکولاریسم در نظامی اعم  از پادشاهی پارلمانی و یا جمهوری پارلمانی در ایران می‌شناسیم.    

                                                                                  پاینده ایران                              

                  من_وکالت_میدهم #

تاسرنگونی_درخیابان

#نافرمانیهای_مدنی_ایرانیان

#جنبش_توسعه_و_مدنیت_ایران#

Related Articles

باورمندی ما

حفظ تمامیت ارضی ایران و یگانگی ملی ایرانیان؛ خطوطی هستند که از آنها عبور نخواهیم کرد.

 

 

تماس

 

 

 

 

کمک به جنبش درون مرز

Donate
 

photo 2023 01 18 12 43 54