بیانیه ها

حمایت از فراخوان شاهزاده

photo 2023 06 25 00 11 51

بیانیه نافرمانیای مدنی ایرانیان در حمایت از فراخوان شهریار میهن

کشوری در میانه امواج خروشان خون میهن پرستان و ملتی با غرور و افتخار، در نبرد برای رهایی، پای میکوبند از جشنهای باستانی نوروز و چهارشنبه سوری تا رقص میهن پرستانه نسل شیک پاسارگادی در جشنهای میهنی ۷ابان بر مزار کوروش بزرگ، تا پایکوبی در خیابانها با شعار «جانم فدای ایران»، هر گلویی که فریادی برآورده، هدفی جز نجات ایران و رهایی ایرانی و احیای مجدد و شکوه و سربلندی ایران و ایرانی نداشته است. در این نبرد شکوهمند میهنی، دلیران جان بر کف و پهلوانان پیش تاخته میهن پرست، فضای خفقان را شکسته و نغمه ایران سروده و با فریاد «جانم فدای ایران» طنین میهن پرستی را در سپهر وطن درانداختند. از جاویدنام #پهلوان_اصغر_نحوی_پور تا قهرمان سربلند وطن جاویدنام #مجیدرضا_رهنورد پسر #شیروخورشید که در کمال خردمندی، خون پاک خود را به سیل خروشان ایران سپردند تا در رود تاریخ جاودانه شوند، همگی برای ایران و شکوه آن جانباخته و مردم ایران را به میهن پرستی و عشق برای رهایی فراخوانده اند. اکنون که شهریار میهن، #شاهزاده_رضا_پهلوی به مناسبت زادروز قهرمان سربلند وطن #مجیدرضا_رهنورد و #روز_شیر_و_خورشید ، فراخوان «شروع کارزار سه ماهه برنامه ریزی، سازماندهی و همبستگی بیشتر و آمادگی برای اعتراضات و اعتصابات را در سالروز جاودانه شدن #مهسا_امینی» اعلام نموده اند، ستاد نافرمانیهای مدنی ایرانیان (جنبش توسعه و تمدن ایران) همانند گذشته، به پیروی از شهریار میهن، وظیفه خود میداند با تمام توان در اجرای دستور رهایی بخش ایشان تلاش کرده و هیچ قصور و کوتاهی را موجه نداند و همه هممیهنان را به همکاری و همدلی با مبارزان پیشتاز و جان برکف فرا خواند. #نور_بر_تاریکی_پیروز_است. #پاینده_ایران #نافرمانیهای_مدنی_ایرانیان #جنبش_توسعه_و_تمدن_ایران

اول تیرماه 2581 

لینک یوتیوب: https://youtu.be/FkcX025Hq60

Related Articles

باورمندی ما

حفظ تمامیت ارضی ایران و یگانگی ملی ایرانیان؛ خطوطی هستند که از آنها عبور نخواهیم کرد.

 

 

تماس

 

 

 

 

کمک به جنبش درون مرز

Donate
 

photo 2023 01 18 12 43 54