بیانیه ها

جنبش توسعه و مدنیت ایرانیان

                              🔴بنام ایران و بنام پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان 

ملت بزرگ ایران 
پس از چهار دهه و بیراهه رفتن خیزشهای بسیار، در آبان نود و هشت، جوانان میهن با آگاهی نام خاندان ایرانساز و شاهزاده رضا پهلوی را در خیابانها فریاد زدند. هم زمان ستاد نافرمانیهای مدنی ایرانیان (جنبش توسعه و مدنیت ایران) که متشکل از بیش از پنجاه گروه میباشد، طی بیانیه ای به خواست مبارزان بیشماری در این ستاد اعلام نمود که: تمام قد در کنار مبارزان و فرزندان راستین میهن ایستاده و شهریار میهن #شاهزاده_رضا_پهلوی را به حق تنها آلترناتیو و رهبر این رستاخیز میداند. نخستین ویدیو از درونمرز از سوی همرزم مبارزمان، زندانی فعلی آموزگار حجت اله رافعی را نیز به اشتراک گذاردیم که گفتند  #وکیل_من_شاهزاده_رضا_پهلوی است                                                                                                   
امروز نیز بار دیگر اعلام میداریم: شاهزاده رضا پهلوی را نماد یکپارچگی ملی برای تحکیم همبستگی اپوزیسیون و پرچمدار مبارزات برای فروپاشی جمهوری اسلامی، استقرار حاکمیت مردم و تحقق دمکراسی و سکولاریسم در نظامی اعم  از پادشاهی پارلمانی و یا جمهوری پارلمانی در ایران می‌شناسیم.                                                                                      
پاینده ایران                                                 
#من_وکالت_میدهم
#تاسرنگونی_درخیابان 
#نافرمانیهای_مدنی_ایرانیان
#جنبش_توسعه_و_مدنیت_ایران
 
 

      photo 2023 01 31 22 53 17    

Related Articles

باورمندی ما

حفظ تمامیت ارضی ایران و یگانگی ملی ایرانیان؛ خطوطی هستند که از آنها عبور نخواهیم کرد.

 

 

تماس

 

 

 

 

کمک به جنبش درون مرز

Donate
 

photo 2023 01 18 12 43 54