مقالات

جمهوری اسلامی، حکومت آخوندی، افتضاح "بیعرضگی های گزافه گویانه

جمهوری اسلامی، حکومت آخوندی، افتضاح "بیعرضگی های گزافه گویانه"

برای شناخت ماهیت حکومت آخوندی کافی است از روز اول شکل گیری این فرفه تبهکار، ادعاهای گزافشان را در کنار عملکرد ناکارامدشان قرار داده و افتضاح "بی عرضگی های گزافه گویانه" را ملاحظه کرد .

واگویه تاریخی مشهوری هست که نادرشاه بعد از اخراج افغانها، آخوندها را جمع کرد و پرسید: شما بیست هزار تن گردن کلفت، در هنگام محاصره شهر که از تعداد افغانهای محاصره کننده بیشتر بودید، چه می کردید؟
آخوندها در کمال ذلت و پستی پاسخ دادند: اعلیحضرت ما سرگرم دعا بودیم . گویند نادرشاه دستور داد از ان به بعد اخوندها هرکدام سرگرم کاری شوند.
احتمالا براساس همین دستور نادرشاه بود که اخوندها در لایه های مختلف امور کشور رخنه کردند و عده ای به فرماندهی لشکر درآمدند، و برخی به امور اداری پرداختند، تا جایی که در دوره قاجار عمده امور کشور در دست آخوندها قرار گرفت و عامل عمده فلاکت ایران در دوره قاجار نفوذ آخوندها و دخالت مستقیم آنها در همه امور بود، و آخوتدها شریک سلطنت قاجار بوده و مدعی سهم از حکومت بودند، که نه تنها موجب از دست رفتن بخشهایی از کشور شدند، بلکه به مزدوری روس و انگلیس درآمده، و هر کدام به جاسوس یک اجنبی در داخل حکومت تبدیل شدند.


همین آخوندها بودند که در جنبش مشروطیت با آن مخالف بودند و چون بواسطه نزدیکی به شاه می توانستند منافع خود را تامین کنند، با هر نوع دمکراسی مخالف بوده آن را خلاف شرع می دانستند و حتی وقتی رضاشاه پس از قاجار پیشنهاد جمهوری داد، آخوندها با جدیت با آن مخالفت کردند.

اما فارغ از این تاریخ طولانی، بررسی سخنان و عملکرد آخوندهای حکومتی در همین دوره چهل ساله، نشانگر فاصله عمیق بین ادعاهای گزاف و عملکردهای ناکارآمد است .
در مورد خمبنی نیازی به توضیح نیست که سخنان قبل از ورود به ایران که در فرانسه مطرح میکرد و سخنانی که در بهشت زهرا گفت، و عملکردش در چند سالی که در راس امور بود، تزویر بزرگ و دروغهای فاحش قابل مشاهده هست و خود خمینی هم ان را انکار نکرد.و اذعان نموه که خدعه کرده است .
در واقع فریبکاری و دروغگویی جزئی از روش عملی آخوندها هست که به هنگام ضعف و ناتوانی تقیه کرده مظلوم نمایی می کنند ودر هنگام قدرت قلع و قمع و قتل عام میکنند و در کمال بی رحمی عمل میکنند.

از اینها هم که بگذریم به حوادث چند سال اخیر توحه کنیم:
وقتی داستان برجام را داغ کرده بودند همه گونه وعده برای خام کردن مردم می دادند، اما وقتی چند میلیارد دلار پول نقد از اوباما دریافت کردند همه وعده های خود را فراموش کردند و از برجام تنها سرکوب و کشتار و قتل نصیب ملت ایران شد، و پولها تبدبل به اختلاس و دزدی شده و به جیب حضرات رفت، و آنها که مدعی "عدل علی" بودند در مقابل اعتراضات مردمی به دزدی ها گفتند:
" کش ندهید "

اگر ادعاهای آخوندها را در باره توانمندی و پیشرفت در عرصه های مختلف و توانمندیهای ها در عرصه های اجرایی و علمی و نظامی و امنیتی و اطلاعاتی جمع آوری کنیم، از مدعیات همه سیاستمداران و دانشمندان و فیلسوفان جهان بیشتر می شود، اما همین مدعیان وقتی در کرمانشاه زلزله شد ناتوان از رساندن حداقل کمک به مردم بودند، و هنوز هم آن مردم آواره و در کانکسها هستند. زلزله زدگان انزلی هم که سالها قبل وقوع یافت، فراموش شد و بتدریج از بین رفته و باقیمانده ها خود مشکلشان را رفع کردند.

وقتی سیل در گرگان و خوزستان و بلوجستان راه افتاد، از تمام رده های مقامات لشکری و کشوری به گرفتن سلفی مراجعه کرده و ادعاهایشان شروع شد، اما در عمل هیچ اقدامی انجام نشده و هنوز روستائیانی که همه دارایی خود را از دست داده اند فراموش شده اند.
همین روال ادعاهای گزاف و بی عملی و ناکارآمدی در مورد زلزله آذربایجان و زلزله اخیر خوی هم ادامه دارد.

اما ماجرای کرونا در این میان مساله فاجعه بارتری هست.
رژیم در ارتباط با این بیماری در کمال نامدیربتی و ناکارامدی و خیانت عمل کرده است. از همان ابتدا با استمرار پروازهای ماهان ایر و ایجاد ارتباط بین منطقه آلوده چین و ایران، زمینه ورود ویروس را فراهم کردند و با وجود اعتراضات و هشدارهای آگاهان، آخوندها و عوامل نادانشان با خیره سری و اتهام زدن به آنها، به کارهای خائنانه خود ادامه داده و سلامت و امنیت ملت را قربانی منافع حقیر مالی خود کردند.

بعد از آنکه ویرورس وارد کشور شد، به جای اقدامات لازم برای کنترل و مهار آن، بخاطر منافع حقیر و ناجیزشان در راهپیمایی ٢٢بهمن و انتخابات نمایشی و دروغین برای مجلس فرمایشی، شروع به پنهانکاری کرده و دروغ کقتتد، تا آنجا که شب انتخابات فهمیدند مشارکت عمومی زیر ١٥% هست و همان روز وجود کرونا را رسانه ای کردند تا با سوءاستفاده از آن چنان وانمود کنند که بخاطر وحشت از کرونا مردم در انتخابات مشارکت نکردند.

رزیم بعد سلب مشروعیتش بخاطر عدم مشارکت عموم در انتخابات، با بیشرمی نقش خود را در رسانه ای کردن موضوع کرونا روز قبل از انتخابات انکار، و آن را به عهده دشمن فرضی گذاشته و ادعا نمود دشمن با وحشت آفرینی موجب عدم مشارکت مردم در انتخابات شد.
در حالی که نظر سنجی های متعدد که حتی توسط عوامل رژیم انجام شده بود، از یک ماه قبل نشان میداد از ٦٨% تا ٨٣% مردم مشارکت نخواهند کرد. در موقع انجام این نظرسنجی ها حکومت هنور واقعیت وجود کرونا را بشدت امنبتی و پنهان و انکار می کرد .
رژیم بجای توجه به سلامتی و جان مردم بفکر منافع حقیر سیاسی خود بود و موجب شد بواسطه کارگران و طلاب چینی و بازرگانان قم کانون شیوع بیماری در کشور شود که شاید در انتخاب کانون شیوع هم عمدی از طرف رژیم در کار بود. اما در این مرحله هم عوامل رژیم به جای اقدامات مرسوم پزشکی، و قرنطینه کردن بخش الوده، باز بفکر تامین منافع حقیر فرفه ای خود بوده و با مقدس خواندن قم، مانع قرنطینه شدن آن شد تا موجب گسترش بیماری در سایر استانهای کشور شود.

ادعای مقدس بودن یک شهر انهم در قبال سلامتی و امنیت جانی هشتادمیلیون انسان، ادعایی احمقانه هست و یک شهر بخاطر وجود مقبره بانویی از خانواده رهبران دینی مقدس تلقی نمی شود . حضرت معصومه خواهر امام ضا بوده و خود جزو ائمه معصوم نیست و با امام رابطه نسبی دارد. البته این بانو برای گروهی از ایرانیان محترم هست. حتی مقدس بودن یک مکان هم نمی تواند مانع مراعات پزشکی شود و اتفاقا زمانی میتوان حرمت قدسی مکانی را حفظ کرد که در این شرایط رفت و آمد در آن را محدود کرد تا کسی در آن مکان مبتلا به بیماری نشود تا بعنوان کانون شیوع بیماری شناخته شود. آنچه مسلم هست هیچ تقدسی مانع سرایت یک بیماری واگیر نمیشود و خود این موضوع با اصل "عدالت" مذهب شیعه مطابقت دارد و تایید میشود .
اصل "عدالت" در مذهب شیعه بیان می کند:
خداوند خالق، جهان را با قوانین حاکم بر ان آفریده‌، و امور جهان با همآن قوانین پیش می روند؛ و عدالت یعنی انجام امور موافق قوانینی که خداوند آن را در طبیعت قرار داده است؛ بطوری که خود خداوند هم براساس همان قوانین در جهان تحولات را رقم می زند.

پس پذیرش اینکه بخاطر وجود بیماری واگیردار باید این مکانها، که مرکز تجمع افراد متفرقه هستند، تعطیل شود؛ دقیقا منطبق با اصل عدالت مذهب شیعه هم هست . اما آخوندهای دین فروش اهمیتی به اصول مذهبی نداده و بفکر دین فروشی خود هستند و می ترسند با تعطیل کردن آن دروغ هایی که به مردم گفته اتد افشا شود و سوالاتی در ذهن مردم در مورد اباطبل انها ایجاد شده و آگاه شوند و درامد آخوندها کاهش یابد، و این یعنی سوءاستفاده ار باورها و ساده لوحی و ناآگاهی و بیسوادی مردم و بهره برداری فرقه ای از دین و مذهب.
جالب است رئیس اطلاعات سپاه در دفاع از این جهالت پیشتاز و در خط مقدم هست و نشان میدهد سپاه از چه موضوعی پاسداری میکند.

بعد از شیوع کرونا در شهرها وقتی همگان در معرض خطر قرار گرفتند، به جای اقدامات دقیق در کنترل مراکز تجمع و ضدعفونی اماکن عمومی و تعطیل کردن مراکز آموزشی و جایگرین کردن آن با روشهای مختلفی مانند آموزش مجازی، باز دست به لحاحت زده و متوسل به دشمن فرضی شدند که میخواهد کشور را به تعطیلی و تولیدات ما را از بین ببرند. در حالی که کشور بخاطر توروم رکودی، که حدود شش سال است ادامه دارد، عملا در حال تعطیلی هست و بازار و مشاغل و کارخانه ها از مدتها قبل در حال تعطیلی عملی هست . اما باز رژیم به جای توجه به سلامت ملت، بفکر حفظ کالاهای دکان دین فروشی خود و منافع امنیتی برای حفظ نظام اشغالگر هستند و میترسند تعطیلات منجر به اعتصابات مردمی شود.

در این.میان آخوندی دین فروش و نادان با همراهی قشری متحجر و خائن، با یکی از کالاهای دکان دین فروشی بنام "طب اسلانی" شروع به گنده گویی های بی کردار کردند، و در حالی که پزشکان و پرستاران در خط مقدم مبارزه با بیماری در حال جانبازی هستند، این اخوندهای پامنقلی و فاسد با دادن پیام مجازی ادعاهای بی اساس و مسخره ایی کرده و چهره قرون وسطایی و ارتجاعی خود را نمایش داده و بفکر عوام فریبی و تامین منافع مالی و اخاذی و جیب بری از شرابط بحرانی مردم و ناآگاهی آنها بوده و برای تحقیر دانش بشری و عقب مانده نگهداشتن جامعه تلاش می کنند، و این افراد درد مختص آخوندیسم در برابر بیماری واگیرداری است که جان هزاران انسان را تهدید می کند .

بی شک دانش پزشکی درمان این بیماری را هم مانند همه بیماری ها پیدا کرده و مشکل جهان را حل خواهد کرد، در حالی که این آخوندها به روال سابق، همچنان در حال روغنکاری مقعد خود و پیروانشان با روغن بنفشه خواهند بود .

Related Articles

باورمندی ما

حفظ تمامیت ارضی ایران و یگانگی ملی ایرانیان؛ خطوطی هستند که از آنها عبور نخواهیم کرد.

 

 

تماس

 

 

 

 

کمک به جنبش درون مرز

Donate
 

photo 2023 01 18 12 43 54